Księgowość firm:

Usługi księgowe

 • obsługa pełnej księgowości
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • ryczałt ewidencjonowany
 • rejestr VAT zakupu i sprzedaży
 • reprezentacja Klientów przed instytucjami
 • sporządzanie sprawozdań, raportów i analiz niezbędnych do prawidłowego zarządzania przedsiębiorstwem
 • nadzór księgowy

Kadry i płace:

 • prowadzenie rozliczeń z ZUS, PFRON
 • sporządzanie umów o pracę, zlecenia, dzieła - na podstawie uzyskanych informacji
 • obsługa kartotek akt osobowych pracowników wraz z niezbędną dokumentacją
 • naliczanie wynagrodzeń
 • organizacja szkoleń BHP
 • sporządzanie sprawozdań, raportów i analiz niezbędnych do prawidłowego zarządzania przedsiębiorstwem
 • nadzór księgowy

Księgowość osób indywidualnych:

 • roczne rozliczenia podatkowe PIT
 • pomoc księgowa przy umowach kupna-sprzedaży,umowach najmu
 • podatki od czynności cywilnoprawnych